R-waarde en U-waarde

R-waarde geeft de waarde weer waarmee een materiaal weerstand biedt tegen warmteoverdracht door geleding(conductie).
Warmte kan alleen door een constructie stromen als er een temperatuur verschil is.

Sommige stoffen geleiden de warmte slecht (bijv. droge stilstaande lucht) en hebben een hoge R-waarde, sommige materialen geleiden de warmte goed (bijv. koperen staaf van de soldeerbout) en hebben een lage R-waarde.

De U-waarde is het omgekeerde, namelijk de wamtegeleiding. Dus U=1/R.

R – warmteweerstand berekenen

1- Vlakke homogene laag

De warmteweerstand rn van een vlakke homogene laag n wordt berekend uit:

rn = dn / λ                                                                              [m 2 K/W]

waarin:

dn : dikte van laag n [m]

2- R-waarde samengestelde constructie

De warmteweerstand Rc van een uit m homogene lagen opgebouwde constructie is :

Rc = r1 + r2 + ………… + rm                                                   [m 2 K/W]

3- De totale warmteweerstand R tot van een constructie wordt bepaald uit:

R tot = Rse + R c + Rsi [m 2 K/W]

Waarin Rse en Rsi  de zogenaamde overgangsweerstanden zijn.

Hier kan je eventueel de Rtot van een constructie berkenen: Rc-berekening

6- De overgangsweerstanden

Constructie onderdeel Rsi

m 2 K/W

Rse

m 2 K/W

vloeren boven onverwarmde ruimte (kruipruimte) 0.17 0.17
vloeren bij naar boven gerichte warmtestroom 0.10 0.10
vloeren boven buitenlucht 0.17 0.04
overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht of sterk geventileerde ruimte 0.13 0.04

 

 

λ : lambda waarde c.q. warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal van laag n [W/mK]