Gevelisolatie

Omschrijving
Gevelisolatie is isolatie door middel van aan de buitenzijde van de gevel aangebrachte isolatieplaten en afgewerkt met een waterkerende laag. De afwerklaag kan bestaan uit: pleisterwerk, rabat, keramische platen of steenstrips. Pleisterwerk en steenstrips worden rechtstreeks op de isolatieplaten aangebracht. Andere waterkerende lagen dienen met een luchtspouw te worden aangebracht.

Toepassing
Isoleren van gebouwen aan de buitenzijde is bouwkundig gezien de beste toepassing. De isolatie zorgt er voor dat de warmtegeleiding door de muur sterk verminderd. De stenen massa aan de binnenzijde blijft zo op temperatuur en functioneert als warmtebuffer.De woning koelt niet meteen af als de verwarming uitgezet wordt.
De isolatielaag kan op twee manieren afgewerkt worden. Spouwloos of met spouw tussen isolatie en afwerklaag.


Spouwloze afwerking
Hierbij wordt er een laag rechtstreeks op het isolatiemateriaal aangebracht. Deze laag kan bestaan uit stucwerk of steenstrips.
De principe opbouw is:
 1. Isolatie
 2. Bevestiging met lijm en soms met extra pluggen
 3. Wapeningslaag met een wapeningsnet
 4. waterwerende laag ( stucwerk of steenstrips)

gevelisolatie-2


Afwerking waterwerende laag met luchtspouw
 1. Isolatie
 2. Bevestiging met regels en stelschroeven of speciale beugels
 3. Regel
 4. Waterwerende laag (rabat, keramische tegels enz.)

Bij deze methode wordt een isolatielaag tegen de muur bevestigd met speciale pluggen, tussen een frame of tegen de muur geklemd met een regel en een stelschroef.
De stelschroef zorgt er voor dat de isolatielaag niet platgedrukt wordt


infodubogevelisol3

gevelisolatie met rabat

Voorbeeldengevelisolatie met rabat


gevelisolatie met rabat

placeholder500x400gevelisolatie met stucwerk.


gevelisolatie met stucwerk


gevelisolatie met stucwerk.

Voordelen

 • Gevelisolatie geeft een fraai uiterlijk;
 • Gevelisolatie is bouwtechnisch beter;
 • Geen of minder koudebruggen door aansluitende isolatielaag;
 • Hoger comfort door warmtebuffering in de (geïsoleerde) buitenmuur.

Nadelen

 • Mogelijke problemen met welstand;
 • Niet toepasbaar bij karakteristiek panden of monumenten;
 • Extra dikte aan buitenzijde kan problemen opleveren met erfgrens;

Relevante Kengetallen

 • Warmtegeleidingscoëfficiënt ( λ ) : mate waarin een materiaal de warmte geleid uitgedrukt in W/mK.
 • Warmteweerstand R(m2W/K) : mate waarin een materiaal de warmte tegenhoudt rekening houdend met de dikte (R=1/ λ  .d ) waarin d= dikte in meters uitgedrukt en λ  de warmtegeleidingscoëfficiënt.

Keurmerken of Labels

Stichting Garantiefonds Gevelsystemen 

Bewaren

2 reacties

 1. Hallo, Hoe kan ik iets aan de buitengevel bevestigen als er gevelisolatie is aangebracht? zijn daar speciale schroeven voor?

Reacties zijn gesloten.