Bereken de vastgelegde CO² van hout met handige tool.

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten heeft een handige tool ontwikkeld om de hoeveelheid CO² die het hout tijdens de groei gebonden heeft te berekenen. De NBvT-rekenmodule voor CO²-opslag in hout is dusdanig opgezet dat de CO²-opslag van zowel producten die uit één houtsoort bestaan als ook producten die samengesteld zijn uit meerdere producten. Ook is […]

Columbuswoning, eerste woning zonder CO2-uitstoot

Strotec BV uit Eindhoven realiseert woningen die geheel zonder CO2-uitstoot gebouwd en bewoond worden! De beperking van CO2-uitstoot, ook in de woningbouw, is een steeds belangrijker thema. Zeker sinds het klimaatakkoord van Parijs, waarin een CO2-reductie van 80% is afgesproken. De focus ligt daarbij vooral op het terugdringen van het energiegebruik uit fossiele brandstoffen tijdens […]

Duurzaam boommanagement met bioplastics!

Het Keeper systeem is een systeem om jong aangeplante bomen te verankeren zonder gebruik te maken van palen. Alle componenten die nodig zijn voor de tijdelijke verankering zijn gemaakt van bioplastic. De bioplastics zijn zo ontworpen dat ze langzaam maar zeker biologisch afbreken. De levensduur is afgestemd op de tijd dat het product functioneel moet […]

Geen zonnepanelen maar goede isolatie

is de conclusie van het Brabantse project Renoveren A+. De resultaten van het Brabantse project Renoveren A+ zijn niet zo goed als vooraf werd voorspeld. In de praktijk is slechts 70% van de theoretisch mogelijke energiebesparing gerealiseerd, blijkt uit de eindrapportage. Dat betekent niet dat het project is mislukt. De resultaten tonen namelijk aan dat […]

Goede hoed en stevige laarzen voor je huis !

Vanochtend zag ik onderstaand plaatje van een strobalen gebouwtje in wording. Ziet er geweldig uit. Mooi timmerwerk als draagstructuur. Wat meteen opvalt is de ruime dak-overstek; de goede hoed en de fundering op palen; de goede laarzen. Voor strobalenbouw en leembouw is dit absoluut noodzakelijk. Slagregen en optrekkend vocht zijn nefast voor dit soort constructies. […]